Norsk English facebook

Selsbanes Seil

Selsbanes Seil er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og Harstad kommune der målet var å få bygget en fontene som skal være et symbol for Harstad om fremgang, kraft og vilje. Finansieringen av prosjektet ble i sin helhet sponset gjennom næringslivet. Harstad kommune er eier for prosjektet som vil ha en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse hvis aktører fra næringslivet og kommunen ønsker dette.

Selsbanes seil er oppkalt etter Asbjørn Selsbane, en ung vikinghøvding fra Trondenes, nevø til Tore Hund fra Bjarkøy. Han var kjent for sin modige innsats for folkene sine i nord og hans flotte båt og råseil var viden kjent.

I November 2016 ble fontenen høytidelig åpnet av Ordfører Marianne Bremnes med ca 500 personer til stede. Den har blitt et landemerke og tilfører byen en ekstra puls.

KORO
I 2010 fikk jeg som kunstner støtte fra KORO (Kunst i offentlig rom) på 100.000,- for gjennomføring av seilet. Dette var en anerkjennelse av beste slag, og varmet en kunsters hjerte.

Tore Hund

Jeg er veldig interessert i vår rike vikinghistorie og har alltid hatt sans for de som kom nordfra, som Tore Hund og Asbjørn Selsbane. Selsbane har jeg fått fram i lyset via fontenen, men jeg manglet litt på Tore Hund. Jeg fikk ideen til å lage en skulptur i Vika på et skjær der det kun var en slitt merkestolpe synlig. Kystverket ble glad i ideen og jeg fikk lov til å sette opp skulpturen. Den er laget i betong og mikrosement og veier 400 kg. Soldater fra KJK hjalp meg med monteringen. Jeg skylder de stor takk!

Minnevegg for falne soldater

I 2016 ble jeg forespurt om å lage en minnevegg for Kystjegerkommandoen (KJK) over soldatene som mistet livet under et veibombeangrep i Afghanistan 2010.
Det er en stor ære å bli forespurt, og jeg laget en vegg der man kan bli litt mer kjent med de som omkom og hvordan hendelsen forløp.

Harstad 2030

I 2008 vant jeg anbudsrunden fra Harstad Kommune om å visualisere
hvordan framtidsbyen Harstad kunne se ut i 2030. Jeg så for meg
en frodig by med et sentrum hvor folk kunne treffes i en park, ved
et tjern. Om vinteren kunne folk gå på skøyter, om sommeren kose
seg med en kaffe på uterestaurantene. Løsningen var en tunnel
som kunne lede strømmen av folk fra Richard Kaarbøs plass til
Bertheus-senteret. En enkel og gjennomførbar løsning.

Tross veipakkenei håper jeg ennå at folk i Harstad stemmer for
sikrere veier som igjen gir oss muligheten til å skape framtidsbyen Harstad.

Minnesmerket for KJKs falne

I 2011 fikk jeg det ærefulle oppdraget og tegne minnesmerke for
KJKs falne soldater. Under avdukingen var forsvarssjef Harald Sunde og statssekretær Roger Ingebrigtsen til stede.

Ola Bremnes

Ola fylte 50 år, jeg fikk i hemmelig oppfordring å tegne
en karikatur av karen fra Svein Spjelkavik.
Vel, jeg er ikke akkurat en karikaturtegner, men det er
alltid gøy å prøve!

Karikaturkonkurranse Dagbladet

Dagbladet yppet til karikaturkonkurranse i valgåret, og helt tilfelig
sendte jeg inn et gammelt bilde jeg hadde malt av gamle
politiske helter. Vel var bildet gammelt, men det vant konkurransen
siden det rett og slett var liten forsjell å skue i det politiske landskapet.

Kvæfjordkaka

Jeg er jo en kakemons, og da jeg fikk i oppdrag
å tegne noen illustrasjoner til boka om
Kvæfjordkaka - Norges nasjonalkake, ja, så
hev jeg meg rundt. Kjøp boka, spis kake!